Thứ Ba ngày 21 tháng 3 năm 2023

Vietcombank hiện đại hóa công tác nguồn nhân lực với giải pháp SAP

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa tổ chức Lễ truyền thông Go-live giai đoạn 1 Dự án Đầu tư Hệ thống quản lý nhân sự (HCM). Dự án HCM của VCB sử dụng giải pháp quản trị nhân sự của SAP, được triển khai tại trụ sở chính và các chi nhánh trên […]