Thứ Bảy ngày 30 tháng 9 năm 2023

Dùng công nghệ để truyền cảm hứng cho nhân viên làm việc

  Trong một nghiên cứu mới đây của Microsoft với 5.000 người lao động văn phòng thuộc 13 quốc gia Châu Á, 46% người lao động Việt Nam chia sẻ rằng, họ luôn được khuyến khích để làm việc hiệu quả hơn, hợp tác hơn và sáng tạo hơn, đồng thời, vẫn đảm bảo các […]