Thứ Hai ngày 08 tháng 8 năm 2022

VIDEO: Lang thang Hội Hoa Xuân TP.HCM Tết Ất Mùi 2015 (Phần 4/4)

  Kéo dài tới 12 ngày, từ ngày 13-2-2015 (tức 25 tháng Chạp Giáp Ngọ) đến ngày 24-2-2015 (Mùng 6 Tết Ất Mùi), Hội Hoa Xuân TP.HCM Tết Ất Mùi 2015 diễn ra tại Công viên Tao Đàn.   PHẠM HỒNG PHƯỚC (Saigon 14-2-2015) Xin mời xem video:

VIDEO: Lang thang Hội Hoa Xuân TP.HCM Tết Ất Mùi 2015 (Phần 3/4)

  Kéo dài tới 12 ngày, từ ngày 13-2-2015 (tức 25 tháng Chạp Giáp Ngọ) đến ngày 24-2-2015 (Mùng 6 Tết Ất Mùi), Hội Hoa Xuân TP.HCM Tết Ất Mùi 2015 diễn ra tại Công viên Tao Đàn.   PHẠM HỒNG PHƯỚC (Saigon 14-2-2015) Xin mời xem video:  

VIDEO: Lang thang Hội Hoa Xuân TP.HCM Tết Ất Mùi 2015 (Phần 2/4)

  Kéo dài tới 12 ngày, từ ngày 13-2-2015 (tức 25 tháng Chạp Giáp Ngọ) đến ngày 24-2-2015 (Mùng 6 Tết Ất Mùi), Hội Hoa Xuân TP.HCM Tết Ất Mùi 2015 diễn ra tại Công viên Tao Đàn.   PHẠM HỒNG PHƯỚC (Saigon 14-2-2015) Xin mời xem video:      

VIDEO: Lang thang Hội Hoa Xuân TP.HCM Tết Ất Mùi 2015 (Phần 1/4)

  Kéo dài tới 12 ngày, từ ngày 13-2-2015 (tức 25 tháng Chạp Giáp Ngọ) đến ngày 24-2-2015 (Mùng 6 Tết Ất Mùi), Hội Hoa Xuân TP.HCM Tết Ất Mùi 2015 diễn ra tại Công viên Tao Đàn.   PHẠM HỒNG PHƯỚC (Saigon 14-2-2015) Xin mời xem video:    

Lang thang Hội Hoa Xuân TP.HCM Tết Ất Mùi 2015 (P5)

  Kéo dài tới 12 ngày, từ ngày 13-2-2015 (tức 25 tháng Chạp Giáp Ngọ) đến ngày 24-2-2015 (Mùng 6 Tết Ất Mùi), Hội Hoa Xuân TP.HCM Tết Ất Mùi 2015 đang diễn ra tại Công viên Tao Đàn.   PHẠM HỒNG PHƯỚC (Saigon 14-2-2015) + Tác giả chân thành xin lỗi những vị nào […]

Lang thang Hội Hoa Xuân TP.HCM Tết Ất Mùi 2015 (P4)

    Kéo dài tới 12 ngày, từ ngày 13-2-2015 (tức 25 tháng Chạp Giáp Ngọ) đến ngày 24-2-2015 (Mùng 6 Tết Ất Mùi), Hội Hoa Xuân TP.HCM Tết Ất Mùi 2015 đang diễn ra tại Công viên Tao Đàn.   PHẠM HỒNG PHƯỚC (Saigon 14-2-2015) + Tác giả chân thành xin lỗi những vị […]

Lang thang Hội Hoa Xuân TP.HCM Tết Ất Mùi 2015 (P3)

    Kéo dài tới 12 ngày, từ ngày 13-2-2015 (tức 25 tháng Chạp Giáp Ngọ) đến ngày 24-2-2015 (Mùng 6 Tết Ất Mùi), Hội Hoa Xuân TP.HCM Tết Ất Mùi 2015 đang diễn ra tại Công viên Tao Đàn.   PHẠM HỒNG PHƯỚC (Saigon 14-2-2015) + Tác giả chân thành xin lỗi những vị […]

Lang thang Hội Hoa Xuân TP.HCM Tết Ất Mùi 2015 (P2)

  Kéo dài tới 12 ngày, từ ngày 13-2-2015 (tức 25 tháng Chạp Giáp Ngọ) đến ngày 24-2-2015 (Mùng 6 Tết Ất Mùi), Hội Hoa Xuân TP.HCM Tết Ất Mùi 2015 đang diễn ra tại Công viên Tao Đàn.   PHẠM HỒNG PHƯỚC (Saigon 14-2-2015) + Tác giả chân thành xin lỗi những vị nào […]