Thứ Năm ngày 01 tháng 6 năm 2023

Lenovo Yoga 3 Pro giảm tới 300 USD nè Giàng ơi!

  Sáng nay (11-12-2014) mắt tôi tự dưng bị bạn Phạm An Dương, Giám đốc Tiếp thị Intel Việt Nam, làm cho “ngứa” và “xốn” thiệt là khó chịu. Cùng ngồi trên xe qua nhà máy Intel Products Việt Nam bên quận 9 dự sự kiện gặp gỡ báo chí cuối năm của Intel Việt […]