Thứ Ba ngày 30 tháng 5 năm 2023

8 này, 8 kia, 8 nọ

  Liệu có gì sai không khi tôi dùng smartphone Samsung Galaxy Note8 để chụp con CPU Intel Core Gen 8 rồi nhờ smartphone Nokia 8 post lên Facebook? Giá như tôi không giở thói thấy trăng quên đèn, tham đó bỏ đăng mà ly hôn với em Windows 8.1 để cặp kè chết mê […]