Thứ Năm ngày 01 tháng 6 năm 2023

Hãng Amazon mở cửa hàng in 3D cho khách hàng tùy biến

  Hệ thống bán lẻ online Amazon ngày 28-7-2014 đã khai trương một cửa hàng in online theo công nghệ 3D “Create Your Own” cho phép khách hàng tùy biến hơn 200 sản phẩm in theo yêu cầu. Bạn có thể truy cập vào cửa hàng của Amazon chọn các mẫu như thẻ thông tin […]