Thứ Tư ngày 17 tháng 8 năm 2022

FPT Shop khai trương cửa hàng gia dụng thứ 100

Hệ thống bán lẻ FPT Shop sáng 29-4-2022 tại TP.HCM đã khai trương cửa hàng gia dụng thứ 100, đánh dấu bước ngoặt mới trong hành trình đẩy mạnh mảng gia dụng. Đây cũng là ngành hàng mũi nhọn được hệ thống tập trung phát triển và theo dự kiến, số cửa hàng gia dụng […]