Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023

Vòng sơ khảo cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2019

Vòng sơ khảo cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2019 diễn ra đồng thời ở Hà Nội (tại Học viện Kỹ thuật Mật mã), Đà Nẵng (tại Đại học Duy Tân) và TP. HCM (tại Đại học Quốc tế Sài Gòn) vào ngày 3-11-2019. 10 đội Việt Nam xuất sắc nhất […]