Thứ Hai ngày 08 tháng 8 năm 2022

Công ty Điện tử Samsung Việt Nam tổ chức cuộc thi các ý tưởng về tương lai

Công ty Điện tử Samsung Việt Nam vừa công bố cuộc thi “Tương lai là…” dành cho các công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Cuộc thi nhằm mời gọi mọi người chia sẻ những ý tưởng, mong muốn, hình dung về chính […]