Thứ Ba ngày 06 tháng 6 năm 2023

Giới khoa học phát hiện được loại hạt vật chất mới sau 80 năm tìm kiếm

  Một bước đột phá hiếm có trong lịch sử nghiên cứu khoa học vừa đạt được. Một nhóm các nhà vật lý tại Đại học Princeton và Đại học Texas ở Austin (đều của Mỹ) ngày 2-10-2014 đã công bố trên tạp chí Science rằng họ đã quan sát được một loại hạt vật […]