Thứ Năm ngày 01 tháng 6 năm 2023

Samsung Vina trở thành nhà tài trợ 5 năm cho giải Bóng rổ RBL x Samsung 2018 của RMIT

Công ty Điện tử Samsung Vina ngày 15-12-2018 đã công bố thỏa thuận chính thức với Đại học quốc tế RMIT Việt Nam (TP.HCM) để trở thành nhà tài trợ 5 năm cho Giải Bóng rổ RMIT Basketball League (RBL). Samsung Vina nói rằng mục đích của việc tài trợ này nhằm lan tỏa tinh […]