Thứ Tư ngày 17 tháng 8 năm 2022

Tập đoàn công nghệ CMC tăng trưởng hơn 20% trong năm 2021 và tăng tốc Go Global – Vươn ra thế giới

Sáng 27-7-2022, Tập đoàn Công nghệ CMC đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với sự tham dự của ban lãnh đạo Tập đoàn cùng 59 cổ đông, đại diện cho 92.857.463 cổ phần, đạt tỷ lệ 85,19% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng […]