Chủ nhật ngày 04 tháng 6 năm 2023

Tấc đường, tấc vàng.

  Theo số liệu vừa được công bố rộng rãi (nhờ Facebook và mạng), tổng chi phí mà Công ty Đại Quang Minh quyết toán với chính quyền TP.HCM để xây dựng 4 con đường nội bộ trong khu đô thị mới Thủ Thiêm có chiều dài tổng cộng gần 11,9km (gần 12km) là…12.000 tỷ […]