Thứ Tư ngày 19 tháng 6 năm 2024

Lan man về “đạo học ngày nay…”

  Tôi vốn không thích bàn tán chi về những chuyện như vầy. Không phải là do mắc bệnh “mackeno” (mặc kệ nó) hay bàng quan trước trách nhiệm với đời, mà đơn giản là tôi không đủ can đảm để khoét thêm những nhát cắt sâu tận tâm can mình. Liệu khả năng của […]