Thứ Tư ngày 18 tháng 5 năm 2022

Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0 từ Google đào tạo kỹ năng số cho hơn 650.000 người tại Việt Nam

Hơn 650.000 người tại Việt Nam đã được đào tạo kỹ năng số trong chương trình Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0 – một sáng kiến do Tập đoàn Google khởi xướng từ năm 2018 hợp tác cùng Bộ Công Thương. Sau 3 năm triển khai, chương trình đã vượt 130% mục tiêu ban đầu […]