Thứ Bảy ngày 15 tháng 6 năm 2024

Adjust ra mắt giải pháp phân tích Datascape hỗ trợ doanh nghiệp ra quyết định marketing đúng đắn và kịp thời

Adjust Datascape cung cấp cho nhà quảng cáo các công cụ quan trọng để báo cáo, trực quan hóa và phân tích tất cả nguồn dữ liệu trên một giao diện duy nhất Giải pháp phân tích nâng cao hoàn toàn mới mang tên Adjust Datascape này đã được Adjust, nền tảng phân tích mobile […]