Thứ Sáu ngày 02 tháng 6 năm 2023

Ngẫm và nghĩ: Dạy làm giàu

  Có bao nhiêu nhà giàu thiệt lòng chỉ cách cho thiên hạ làm giàu? Nếu dễ làm giàu, sao các thầy dạy làm giàu không đi làm giàu? Hầu hết thầy dạy làm giàu chỉ có khả năng làm giàu bằng cách chiêu dụ người khác đi học làm giàu. Sao họ không làm […]