Thứ Hai ngày 24 tháng 6 năm 2024

8-3-2020: đổi giờ thành giờ mùa Hè ở Mỹ

Lo Cô Vi, chớ quên đổi giờ. Vào lúc 2g sáng ngày Chủ nhật 8-3-2020, hầu hết các địa phương ở nước Mỹ sẽ tiến hành đồi giờ, bát đầu giờ tiết kiệm nắng Daylight Savings Time (DST), hay còn gọi là giờ mùa Hè (Sumer Time), giờ mùa Xuân tiến tới (Spring Forward). Từ […]

Các bạn ta ở Mỹ bắt đầu ngủ muộn hơn, thức trễ hơn 1 giờ

  Tới hẹn lại lên theo chu kỳ hàng năm, người Mỹ lại trở về với giờ chuẩn Standard Time – ST (hay còn gọi nôm na là giờ mùa đông). Vào lúc 2 giờ sáng Chủ nhật 3-11-2013 (lúc đó giác nửa khuya Chủ nhật hay đã qua ngày thứ Hai 4-11 ở Việt […]