Thứ Ba ngày 16 tháng 4 năm 2024

Dell EMC Việt Nam bắt đầu chuỗi hoạt động trải nghiệm sản phẩm mới cho người dùng

Nằm trong chuỗi hoạt động tạo cơ hội cho người dùng cuối trải nghiệm sản phẩm mới, từ ngày 10-6 đến 15-7-2017, Dell EMC Việt Nam sẽ tổ chức chương trình triển lãm roadshow trưng bày sản phẩm mới với nhiều hoạt động thú vị trên toàn quốc. Xin mời đọc nội dung trên Media […]