Thứ Ba ngày 27 tháng 9 năm 2022

Khẩu trang lý sự ký

Ông bạn đồng nghiệp đa sự Thuan Vuong Tran vừa “hoang mang” khi thấy Thủ tướng ngày 30-1-2020 nói có thể phải áp dụng “toàn dân mang khẩu trang”, nhưng ngày 5-2-2020, ông Thứ trưởng Y tế tại họp báo lại nói “không nhất thiết phải đeo khẩu trang”. (Bài báo giựt tít về lời […]

Đeo khẩu trang hợp lý và đúng cách

Bộ Y tế vừa nhắn tin SMS khuyến cáo về việc đeo khẩu trang. Rất cần quan tâm và cơ bản là đúng khoa học. Nhưng cần đọc kỹ tin nhắn, không thể ba chớp ba nháng được. Ý của Bộ Y tế là ĐEO KHẨU TRANG HỢP LÝ, ĐÚNG CHUẨN VÀ ĐÚNG CÁCH. Không […]