Chủ nhật ngày 16 tháng 6 năm 2024

Diện kiến tất cả 43 vị Tổng thống Hoa Kỳ

Lần đầu tiên, tất cả 43 vị tổng thống của nước Mỹ đã hội ngộ cùng nhau ngay tại thủ đô Washington. Chỉ có điều, đó là những pho tượng sáp y như thật tại phòng trưng bày tổng thống Hoa Kỳ của Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds. Bảo tàng Madame Tussauds tại Washington […]