Thứ Sáu ngày 12 tháng 8 năm 2022

Visa hỗ trợ Việt Nam hướng đến nền kinh tế kỹ thuật số toàn diện

Visa, công ty dịch vụ tài chính số toàn cầu của Mỹ, cho biết họ đang thúc đẩy sự cải tiến tại Việt Nam, nhằm hỗ trợ người tiêu dùng và doanh nghiệp tiến đến nền kinh tế kỹ thuật số toàn diện (inclusive digital economy). Đại dịch COVID-19 đã đẩy nhanh quá trình chuyển […]