Thứ Hai ngày 08 tháng 8 năm 2022

Việt Nam trên đường trở thành một trung tâm số của Châu Á

Trong kỷ nguyên Internet, các nước muốn có được ưu thế phải xây dựng cơ sở hạ tầng Internet mạnh mẽ. Và với nền tảng đó, các nước đang chạy đua với tham vọng trở thành những trung tâm số – digital hub – của khu vực, châu lục hay toàn cầu. Trong thời đại […]