Thứ Bảy ngày 15 tháng 6 năm 2024

TikTok ra mắt Trung tâm Kiến thức Kỹ thuật số cùng 2 chiến dịch về an toàn tại Việt Nam

Nền tảng video ngắn TikTok ngày 3-3-2022 đã ra mắt Trung tâm Kiến thức Kỹ thuật số (Digital Literacy Hub) ngay trên nền tảng. Đồng thời, TikTok Việt Nam cũng sẽ triển khai hai chiến dịch #VaccineSo và #HSAnToan thể hiện những nỗ lực không ngừng của TikTok trong việc thực hiện cam kết định […]