Thứ Hai ngày 08 tháng 8 năm 2022

Giữa trưa đi ăn điểm tâm

  Dim Sum là chữ Anh của chữ Hoa đọc là “điểm sấm”, chuyển sang tiếng Việt là “điểm tâm”. Mà “điểm tâm” được người Việt hiểu là ăn sáng. Buổi trưa mà đi ăn điểm tâm thường là do hoặc quá bận rộn không kịp ăn sáng, hoặc mê món dim sum. Ba anh […]