Thứ Sáu ngày 20 tháng 5 năm 2022

Công nghệ định danh AI của VNPT phục vụ nền kinh tế số

Theo bảng xếp hạng công bố trong tháng 12-2021 của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ quốc gia Mỹ (National Institute of Standards and Technology, NIST), công nghệ nhận diện khuôn mặt của Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam (VNPT) đang dẫn đầu trong các tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam. Công […]