Thứ Ba ngày 27 tháng 9 năm 2022

45 năm Tả quân Lê Văn Duyệt được trả lại tên đường

Phải mất 45 năm mới được trả lại tên… đường. Trong phiên họp ngày 11-7-2020, Hội đồng Nhân dân TP.HCM đã thông qua việc đặt tên đường Lê Văn Duyệt cho đoạn từ Cầu Bông tới đường Phan Đăng Lưu trên đường Đinh Tiên Hoàng thuộc quận Bình Thạnh. Thật ra, đây là một việc […]