Thứ Năm ngày 23 tháng 3 năm 2023

Ca xuất viện đặc biệt

Đây là ca xuất viện đặc biệt nhất trong số 160 bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh ở Việt Nam tới nay. Một, nó diễn ra vào lúc gần nửa đêm. Hai, đây là một câu chuyện – thậm chí gọi là chuyện tình, tình yêu và tình người – đẹp giữa thời ôn dịch. […]