Thứ Tư ngày 29 tháng 3 năm 2023

Anh đi trước nhé Vũ Đức Sao Biển

Khuya qua, 6-5-2020, anh bạn Nguyễn Đức Hiển – đồng nghiệp, đồng nhiệm sở và cũng là láng giềng của anh Vũ Đức Sao Biển – báo hung tin người bạn chung của chúng tôi đã qua đời sau 2 năm chống chỏi ngoan cường với bệnh ung thu vòm họng di chứng qua phổi. […]