Thứ Hai ngày 08 tháng 8 năm 2022

Buổi sáng đầu tiên ở Wichita lần thứ hai

HOA KỲ DU KÝ:   4 giờ sáng mới đi ngủ và tới 6g30 sáng đầu tiên ở Wichita (Kansas) 29-8-2015, tôi quen mắt thức dậy. Cũng quen tay chộp điện thoại lướt Facebook coi chuyện gì xảy ra trong mấy tiếng mình không thức canh được. Rồi mệt quá lại thăng tiếp tới hơn […]