Thứ Tư ngày 10 tháng 8 năm 2022

Tết này ở nơi dưới ấy có USD mới xài…

  Hôm rồi ghé vào tiệm bán nhang đèn quen thuộc, tôi muốn ngộp thở vì cả gian nhà la liệt những món hàng dành cho “thế giới của số đông” trong dịp tết nguyên đán Ất Mùi 2015. Trình độ làm hàng mã bây giờ tiến bộ nhiều rồi. Hàng họ đâu ra đó, […]