Thứ Tư ngày 28 tháng 9 năm 2022

Happy New Year 2020

Có những tấm ảnh mát mắt tới mức nhìn hoài không biết chán. Như tấm ảnh này. Nhưng tôi luôn thích được chia sẻ với các bạn của mình. Hy vọng nó sẽ xuất hiện trong giấc mơ đêm đầu tiên của năm 2020 của bạn. Ước mơ và hy vọng thì không phải đóng […]