Thứ Sáu ngày 24 tháng 9 năm 2021

Dự án “Xây cầu đến lớp” của Grab đã xây được 5 cây cầu trong năm đầu tiên

Hội thảo sơ kết dự án “Xây cầu đến lớp” năm thứ nhất đã được . Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam (Quỹ BTTEVN) và Công ty Grab Việt Nam) tổ chức tại Hà Nội ngày 15-12-2020. Mục đích của hội thảo nhằm đánh giá kết quả sau một năm thực hiện dự án, […]