Thứ Tư ngày 18 tháng 5 năm 2022

Visa: Phần lớn người Việt Nam lựa chọn du lịch nội địa trong năm 2022

Visa, công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới, cho biết nhu cầu du lịch của người Việt Nam hiện nay rất lớn. Nghiên cứu của Visa về Tiếng nói của người tiêu dùng (Visa Voice of the Consumer) cho thấy đại dịch COVID-19 đã tác động rõ nét đến hoạt […]