Thứ Tư ngày 10 tháng 8 năm 2022

VIDEO: Đường Hoa Hàm Nghi (Saigon) Tết Ất Mùi 2015 (Phần 2/2)

  Như một món quà đầu năm của tôi dành tặng các bạn ở xa hay không thể lang thang Đường Hoa tết này. Xin mời xem video:   PHẠM HỒNG PHƯỚC (Saigon Tết Ất Mùi 2015)  

VIDEO: Đường Hoa Hàm Nghi (Saigon) Tết Ất Mùi 2015 (Phần 1/2)

  Như một món quà đầu năm của tôi dành tặng các bạn ở xa hay không thể lang thang Đường Hoa tết này. Đường Hoa Tết Ất Mùi 2015 trên đường Hàm Nghi (TP.HCM) mở từ tối 16-2-2015 (28 Tết) đến tối 22-2-2015 (Mùng 4 Tết). Đây là năm thứ 12, TP.HCM tổ chức […]