Thứ Hai ngày 24 tháng 6 năm 2024

Đường Hoa Nguyễn Huệ (Saigon) 25 Tết Quý Tị 2013

Hôm nay 25 Tết Quý Tị, Đường Hoa Nguyễn Huệ (Saigon) đã bắt đầu đưa hoa vào trang trí để chuẩn bị cho ngày 27 Tết chính thức khai trương. Năm nay Đường Hoa Nguyễn Huệ kỷ niệm 10 năm ra đời, hy vọng sẽ “hoành tráng” hơn. Vấn đề là có gì mới lạ […]