Thứ Bảy ngày 15 tháng 6 năm 2024

Đường Hoa Nguyễn Huệ (Saigon) Tết Quý Tị 2013

Tết năm nay, Đường Hoa Nguyễn Huệ (Saigon) tròn 10 tuổi. Với chủ đề “Trái tim Việt Nam”, Đường Hoa Tết Quý Tị 2013 khai trương tối 27 Tết (7-2-2013) và bế mạc lúc 22 giờ ngày mùng 4 tết (13-2-2013). Ngoài ra, nhìn tổng thể, Đường Hoa năm nay còn thể hiện “Thế nước […]