Thứ Tư ngày 10 tháng 8 năm 2022

Bí chụp hình, bầu được chụp ảnh

  Ảnh ghi được trên Đường Hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Thân 2016 sáng mùng Hai (9-2-2016).   Xin chúc hai bà mẹ tương lai mẹ tròn con vuông. P.H.P.