Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Xuân hồng hay xuân tím?

  “Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi.” Trong bài thơ “Vội vàng” (xuất hiện năm 1938), thi sĩ Xuân Diệu dâng tràn cảm xúc tới mức muốn “xơi tái” cả nàng xuân. Cũng năm đó, thi sĩ Huyền Kiêu trong bài thơ “Tình sầu” rất điệu đàng và điệu nghệ dẫn dụ bằng […]