Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023

Khi ngành đường sắt bán vé giá rẻ!

  Ngành Đường sắt Việt Nam mấy ngày qua công bố chương trình giảm giá vé, tung ra loại hình vé giá rẻ, cải thiện và mở rộng dịch vụ, có biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng phục vụ,… quả là tín hiệu đáng mừng. Nó cho thấy ngành vận tải lâu […]