Thứ Ba ngày 16 tháng 4 năm 2024

Ăn sạch – Eat clean

ĂN SẠCH – EAT CLEAN ĂN SẠCH là góp phần làm SẠCH MÔI TRƯỜNG. ĂN SẠCH sẽ giúp BỤNG SẠCH, NGƯỜI SẠCH. ĂN SẠCH rồi sẽ khiến TÂM SẠCH. Ta phải tự chủ động LÀM SẠCH mình gIữa cuộc đời ngày càng vấy BẨN. Hãy làm cho TA SẠCH, thay vì chỉ biết nguyền rủa […]