Thứ Năm ngày 01 tháng 6 năm 2023

Schneider Electric có thêm giải pháp EcoStruxure Building cho ngành kiến trúc – xây dựng

  Hãng Schneider Electric đang tích cực triển khai giải pháp EcoStruxure Building cho ngành kiến trúc xây dựng, một nền tảng mở tận dụng sức mạnh của Internet Vạn vật (Internet of Things, IoT) cho các công trình xây dựng thông minh (smart buildings). Giải pháp được tập đoàn Pháp giới thiệu hồi hạ […]