Thứ Bảy ngày 21 tháng 5 năm 2022

Nghiên cứu từ Vertiv về các mô hình chuẩn cơ sở hạ tầng mạng biên

Vertiv, nhà cung cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và các giải pháp quản lý toàn cầu của Mỹ, đã công bố kết quả từ một dự án nghiên cứu chuyên sâu nhằm xác định các mô hình cơ sở hạ tầng mạng biên (Edge Computing Infrastructure) để giúp các tổ chức hướng […]