Thứ Tư ngày 31 tháng 5 năm 2023

Infortrend EonStor GS – dòng lưu trữ đa năng “Triple-Play Unified Storage” cho doanh nghiệp

Sự bùng nổ của các thiết bị di động và truyền thông, cùng nhu cầu đang gia tăng của Internet cho vạn vật (Internet of Things, IoT) đã đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của nhu cầu lưu trữ dữ liệu, làm cho số lượng dữ liệu khổng lồ trở thành một thách thức không […]