Thứ Năm ngày 18 tháng 8 năm 2022

Mối lương duyên giữa thiết bị thông minh và thể lực

    Quả là cho tới bây giờ, đây là một “cặp đôi hoàn hảo”. Mối lương duyên giữa thiết bị thông minh có thể đeo được (wearables) và thiết bị theo dõi thể lực (fitness) tựa như tương hỗ cho nhau để cùng kiếm tiền. Tất cả cũng là kinh doanh và vì thị […]

Công nghệ đeo theo những người mẫu thời trang

    Công nghệ vốn bị coi là khô cứng và cục mịch. Thời trang luôn mang tính bắt mắt và thanh thoát. Giờ đây, hai lĩnh vực tưởng như nước và lửa này đang kết hợp lại với nhau phục vụ con người trong kỷ nguyên công nghệ cao. Không thể nào khác hơn […]