Thứ Sáu ngày 12 tháng 8 năm 2022

Firefox đã có bản 64-bit cho Windows

  Trình duyệt Web Firefox của Mozilla cuối cùng cũng đã chính thức có bản 64-bit cho các hệ điều hành Windows 64-bit. Phiên bản Firefox 43 phát hành ngày 15-12-2015 gồm 2 bản 32-bit và 64-bit để người dùng lựa chọn. Xin mời đọc bài trên Media Online