Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

Gọi là relax và refresh cuối tuần

  Cuối tuần hơi bị quởn, tôi ngồi lục lại kho ảnh của mình và gặp lại những hình ảnh “nhạy cảm” (sensitive) này. Cho phép tôi rung đùi một cái: Nói chung là khi đọ… dáng với những người đẹp airlines từ châu Á sang Hoa Kỳ, hình như mình cũng không tới nỗi […]