Thứ Hai ngày 23 tháng 5 năm 2022

Hệ sinh thái mở Fabric của Fortinet mang tới khả năng bảo mật tích hợp cho mọi khách hàng

Với hơn 400 giải pháp tích hợp công nghệ, hệ sinh thái mở Fabric của Fortinet (Fortinet Open Fabric Ecosystem) cung cấp khả năng hiển thị và bảo vệ end-to-end trên toàn bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật số Ông John Maddison, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách về sản phẩm kiêm Giám […]