Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022

Một số nhà trí thức ký thư thỉnh nguyện Đà Nẵng dùng tên 2 vị giáo sĩ có công với chữ quốc ngữ để đặt tên đường

Sau khi xảy ra vụ một nhóm 12 người được coi là thuộc giới trí thức, chủ yếu ở Huế, ký đơn kiến nghị TP Đà Nẵng không lấy tên hai vị giáo sĩ thừa sai phương Tây Francisco de Pina và Alexandre de Rhodes để đặt tên đường phố, một nhóm trí thức gồm […]

Phải chăng là vô ơn cao cấp?

Nếu nói rằng mục đích ban đầu của hai vị giáo sĩ thừa sai Dòng Tên sáng tạo và truyền bá loại chữ viết mà sau này được Việt Nam công nhận là quốc ngữ cho người Việt bản địa là để phục vụ cho hoạt động truyền giáo thì còn có thể thuyết phục […]