Chủ nhật ngày 01 tháng 8 năm 2021

Wi-Fi miễn phí cho khách nước ngoài ở Anh

  Kể từ hạ tuần tháng 10-2014, các khách nước ngoài tới Anh bắt đầu được xài Wi-Fi miễn phí với điều kiện họ có thẻ tín dụng MasterCard. Hãng phát hành thẻ tín dụng này đã thực hiện chương trình Priceless Cities kết hợp với The Cloud, nhà cung cấp các điểm truy cập […]